הצהרת נגישות – חברת קורנגה בע"מ

אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים chrome ו- Internet Explorer
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים,

 Enterו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. ראו סעיף תפעול האתר להרחבה. מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי.

במידה ואתם מתקשים בגלישה באתר מכל סיבה שהיא, ניתן ליצור קשר בשעות העבודה בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 18:00, בימי שישי שבת וערבי חג המשרד סגור. למקרי חרום בלבד ניתן ליצור קשר למספר 0512562553 או באמצעות אימייל: office@koranga.co.il

*הצהרה עודכנה בתאריך 8.11.21